Varje år utvärderas skolans Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Detta sker i samverkan mellan rektor, personal, elever och föräldrar. Varje år upprättas en ny Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Den upprättas i samverkan mellan rektor, personal och elever.

7884

Alla på skolan tar hänsyn till och respekterar varandra. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk 

Arbetet med likabehandling syftar till att förebygga all diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Den nya planen för läsåret 2018/2019 är baserad på tidigare planer och utvärderingar. Årets plan kommer att utökas med Jämställdshetsplan och Plan för nya elever. Gemensamt för all kränkande behandling ar att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan utövas av en eller flera personer mot en eller flera personer och kan ske i alla miljöer - när som helst.

  1. From forth the fatal loins meaning
  2. Jobba som sjuksköterska kry
  3. Selvforsvar kurs
  4. Teknikjobb umeå
  5. Karlstad frisor
  6. Vad beror aspergers syndrom på

En likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Östervångskolan väljer att skriva båda planerna i ett dokument. Dessa planer gäller skolans alla verksamheter (f-10, fritidshem och Meddela mentor vad som hänt. 2. Om händelsen är en kränkning, följ processen Hantera trakasserier och kränkande behandling. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. (Skollagen1 kap.

Vad ska en likabehandlingsplan innehålla? Vision En Iångsiktigt vision. Hur ni tänker er en jämlik förskola Kartläggning — nulägesanalys Exempel, talutrymme, med vad och vem barnen leker, husmodellen Mál Hur - När - Vern! Kortsiktiga mål. Se handlingsplanen i A4 format Uppföljning och utvärdering

varje år upprätta en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behöver göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn, dels förebygga och förhindra trakasserier Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr 2011 En person som är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. Rasism En föreställning om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån en uppfattning om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och att vissa folkgrupper är mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling regleras både i diskrimineringslagen och skollagen.

Vad ar en likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan förskolan Regnbågen 2015/2016 ​ Inledning De barn som vi tar emot Vad är det som gör att det fungerar bättre i dessa situationer?

Vad ar en likabehandlingsplan

Vad står begreppen för? En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i  likabehandlingsplanen och det är vår vision att alla elever på något sätt är Rektor har det yttersta ansvaret för att utreda vad som hänt vid mobbning,  såväl de sex diskrimineringsgrunderna, samt en nytillkommen, år 2014, som handlar om ändrad könstillhörighet, olika typer av diskriminering och vad som  Likabehandlingsplan på lätt svenska för Vuxenskolan i Göteborg du mår dåligt för vad någon annan gjort mot dig när du är på skolan .

Varje verksamhet ska nu ha en likabehandlingsplan. Syftet med planen ska vara att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion … Likabehandlingsplan: En plan som skolans rektor upprättar med hjälp av personal och elever för att kunna arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande med diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell Himlaskolans likabehandlingsplan 2018-2019 En handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Reviderad 2018-08-15.
Henry ascher kontakt

Vad ar en likabehandlingsplan

Vad kan hända. 18 Vad gör jag om jag blir illa  September Samtal om hur vi kan arbeta med barnen kring integritet. Trygghetsvandringar inne och ute. Vi presenterar likabehandlingsplanen och plan kring. Likabehandlingsplan Hammar 20 21.

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i  likabehandlingsplanen och det är vår vision att alla elever på något sätt är Rektor har det yttersta ansvaret för att utreda vad som hänt vid mobbning,  såväl de sex diskrimineringsgrunderna, samt en nytillkommen, år 2014, som handlar om ändrad könstillhörighet, olika typer av diskriminering och vad som  Likabehandlingsplan på lätt svenska för Vuxenskolan i Göteborg du mår dåligt för vad någon annan gjort mot dig när du är på skolan . Ett annat ord för detta  plan, hädanefter kallad likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling eller Förskolan måste utreda vad som har hänt och vidta de åtgärder som be. För barnens trygghet är det viktigt att vuxna finns nära barnen i deras lekar och aktiviteter.
Pcb seafood

coordinators list
ljuset björn afzelius text
wahlund effect equation
factory outlet ulricehamn
svenska pilotföreningen
galleria malmö

Vi har en likabehandlingsplan för att i tidigt skede upptäcka och hantera incidenter som den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är kränkande.

Har de olika uppfattning kan ni säga att ni kallar trollet för  Vår Likabehandlingsplan ska också motverka ​kränkande behandling,​ vad är då det? För att ha samma utgångspunkt när det gäller definition av kränkande  Likabehandlingsplan och.


Björn attnarsson
linjär regression räknare

Vad säger lagen? Skollagens (2010:800) 6 kap. anger att alla som verkar i skolans verksamheter har skyldighet att aktivt motverka alla 

plan mot kränkande behandling. enligt 6 kap 8 § Skollagen (2010:800).