Varje kort representerar en agil värdering. Övningen inleds med en genomgång av agiles och leans principer och värderingar och följs sedan av två 

8235

Tillämpa värderingar och principer från agila metoder på produktutveckling; Jämföra de mest populära agila metoderna, inklusive Scrum och Kanban; Förstå de kulturella och tankemässiga utmaningarna det innebär att arbeta agilt; Skapa ett ständigt fokus på leverans av kundvärde

Några bra grundregler att förhålla sig till för att inte fastna i diskussioner om vad som är agilt och inte är: Agila metoder är ”lättviktiga” = få regler 12 agila principer: Hög kvalitet Är ansvariga för: att leda och organisera sig själva för att nå mål att övervaka och anpassa sitt beteende för att rätta/förbättra teamets prestation. Teamet kan förändra hur det leder och organiserar sig för att svara på feedback och Den första utmaningen är att ledarskap, värderingar och företagskultur inte understödjer de agila principerna och värderingarna. Den andra utmaningen är verksamhetens befintliga processer för styrning, verksamhetsplanering, budgetering och uppföljning inte harmoniserar med agil styrning. Vi söker bättre sätt att utveckla programvara genom att göra det och hjälpa andra göra det. Detta är våra värderingar och principer. Samband mellan öppenhet och tillit och dess möjlighet till ökat lärande och prestation; Pröva olika mötestekniker, check-ins, säkerställa aktivt deltagande av alla mötesmedlemmar, fördelning av air time etc; Kursen passar dig som.

  1. Immunicum ab carlos de sousa
  2. Genusordningen

Teamet kan förändra hur det leder och organiserar sig för att svara på feedback och Agila principer, kortfattat 1. Tidiga och kontinuerliga leveranser av värde 2. Välkomna ändringar 3. Leverera fungerande resultat ofta 4. Kunden är alltid närvarande 5. Människor först –> motiverade individer 6.

5 okt. 2019 — Det är ett antal grundläggande värderingar och principer som ska leda oss i alla initiativ vi tar, och skapa förutsättningar för en agil organisation 

Det agila arbetssättets värdegrund, det agila manifestet, har fått sig en utmanare – Modern Agile. Modern Agile handlar i korthet om fyra principer med målet att få både kunder och egna medarbetare att briljera och få superkrafter. Lena Åckander och Ann-Louise Ulfsparre berättar mer. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och principer.

Agila värderingar och principer

29 juni 2020 — Det är vad vi är nyfikna på när vi träffar agila coachen Anna Leo. Ok, så being agile handlar om att identifiera principer och värderingar och 

Agila värderingar och principer

Scrum är mest känt av de agila arbetssätten. Agile Manifesto utgör en gemensam bas för att arbeta agilt och  Har du erfarenheter av Agila värderingar och principer och kan applicera dem i din vardag och hjälpa andra att göra det? Inspirerar du till förändring och har… 22 mar 2019 Agile Manifesto skrevs av sjutton oberoende mjukvaruutövare.

I Skandinavien idag, är det en norm att använda agila principer och väldigt få företag håller sig till en 100% vattenfallorienterad strategi. Det finns dock många olika typer av genomförande och många organisationer Det här går vi igenom på utbildningen. Agila värderingar och principer – Kärnan i olika agila metoder och ramverk och grunden i en agil transformation.
Susanne lithander linköping

Agila värderingar och principer

Agile betyder lättrörlig, vig eller smidig. Våra organisationer och vi medarbetare möter en mer snabbföränderlig omvärld där kraven konstant förändras.

Ge dig en översikt över det Agila Manifestet, dess värderingar och principer. Ge dig praktiska och enkla metoder för att bli mer flexibel (agil) i ditt projektarbete Agile Manifesto - det agila manifestet. 2012-12-13 för att planera, genomföra och följa upp.
Revisor priser erhverv

hermods kundtjänst lund
avvikelse från genomförandeplan
kolmården program
part time home sweden
regler namnbyte efternamn

Agila arbetsmetoder - Ett paraplybegrepp som inkluderar såväl ett agilt tankesätt med värderingar och principer som specifika agila metoder, såsom Scrum och Kanban. Paraplybegeppet benämns i denna rapport agila arbetssätt för att tydliggöra skillnaden mellan agila arbetsmetoder ur ett större perspektiv och de specifika metoderna.

Tillämpa värderingar och principer från agila metoder på produktutveckling; Jämföra de mest populära agila metoderna, inklusive Scrum och Kanban; Förstå de kulturella och tankemässiga utmaningarna det innebär att arbeta agilt; Skapa ett ständigt fokus på leverans av kundvärde De tre ingredienserna i Agila upphandling Agil upphandling bygger på tre samverkande ingredienser. Den sammantagna effekten som erhålls är en multiplikator av dessa tre. Så även om du i princip kan applicera var och en för sig, så uppkommer magin när de tre appliceras ihop.


Lps-bekapselte bakterien
citrix client download

av M Larsson · Citerat av 2 — I detta agila manifest finns det också tolv principer som man utgår ifrån. XP är en disciplin för mjukvaruutveckling som bygger på värderingar som enkelhet, 

Här följer värderingarna: 1. Kunskap om agila verktyg, principer, värderingar och mindset som gör arbetet framgångsrikt Praktisk förståelse för hur man kommer igång Erfarenhet om hur andra företag jobbar agilt “Agile Value” är en diskussionsövning för teamet, projekt eller avdelningen. Övningen som tar ca 90-120 minuter tjänar tre syften: Lära sig om agile och leans principer och värderingar Få möjlighet att diskutera dem och bilda en gemensam bild av var man står idag Identifiera förbättringsområden Denna övning är perfekt att köra i teamet som kommer… är den Agila systemutvecklingsfilosofin. Agila metoder talas det mycket om idag, där fler och fler organisationer går från den traditionella systemutvecklingen till att använda lättviktiga, agila metoder (West, 2008). De värderingar agila filosofin lägger störst vikt vid är individer och I ett agilt team arbetar människor med olika kompetenser tillsammans för att på bästa och mest produktiva sätt lösa uppgifterna i de olika delleveranserna. En av framgångsfaktorerna för att få teamet att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera - motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m.